Административно особље

Mirela Ilić Sonja Marinkovic Roberta Gasevic  
Мирела Илић
секретар
Соња Маринковић
шеф рачуноводства
Роберта Гашевић
административни радник
 

Стручни сарадници

Milijana Milosevic    
Милијана Милошевић
психолог
Ивица Гацик
техничар инф. система