Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке рачунарске опреме

Грађевинска техничка школа „Неимар“ из Ниша, објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке 8 – набавка рачунарске опреме.

Read More