Грађевински техничари за нискоградњу баве се објектима као што су: путеви, железнице, мостови; хидроградња: бране, и акумулациона језера, заштита и очување вода, водоводни и канализациони системи.

Грађевински техничари раде као техничари – пословође, градитељи, извођачи – технолози, раде на пословима припреме и организације производње, на помоћним пословима везаним за пројектовање (цртање, разрађивање нацрта,…)

Разноликост послова које обављају грађевински техничари условљава и различите радне услове, који могу бити изузетно повољни (у неком пројектном бироу) до релативно неповољних (на градилишту). Сматра се да је за занимање грађевинског техничара потребна чврста физичка грађа и добра кондиција. Осим тога, потребни су: добар вид и слух, неоштећен локомоторни систем (руке, ноге), добро физичко и душевно здравље. Страх од висине, склоност вртоглавицама и несвестицама, болестан респираторни систем и/или унутрашњи органи онемогућују успешно бављење овим занимањем.

Школовање за занимање грађевински техничар за високоградњу, нискоградњу или хидроградњу траје четири године. По успешном завршетку школовања, по тренутно важећем Закону о високом образовању, могуће је студирање, на било ком факултету на ком кандидат положи пријемни испит. Наши ученици уписују неки од смерова на Грађевинском и Архитектонском факултету.

Подели са пријатељима