СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Миодраг Павловић Читанка – Уџбеник за први раѕред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Београд 2012.
Страни језик Liz and John Soars Headway, Pre-intermediate Oxford University Press Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, ЗУНС, Београд ediate
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних и уметничких школа
Музичка уметност Соња Маринковић Музичка уметност за стручне школе, Завод за уџбенике
Физичко васпитање  
Математика Каделбург, Стојановић, Миличић, Бојичић Математика за први разред средње школе, Завод за уџбенике
Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Клетт
Географија Мирко Грчић Географија за први или други разред средњих стручних школа, ЗУНС
Географија

(геодетски техничар-геометар и грађевински техничар)

Милка Бубало Живковић и др. Географија Србије, уџбеник за стручне школе
Физика Милан Распоповић и група аутора Физика за први разред средње школе са збирком задатака, Завод за уџбенике
Хемија Розалија Хорват, Милоје Ракочевић Општа хемија за први разред трогодишњих стручних школа, ЗУНС
Хемија Владимир Павловић, Раде М. Органска хемија за други разред средње школе
Хемија Момчило Јоветић Неорганска хемија за први и други разред средње школе
Биологија Д. Маринковић, К. Пауновић Биологија за први и други разред средњих стручних школа
Екологија и заштита животне средине И. Савић, В. Терзија Екологија и заштита животне средине
Нацртна геометрија Др. Љубица Гагић Нацртна геометрија за први и други разред, Завод за уџбенике
Нацртна геометрија

 

Гордана Дулић

Милица Јевтић

Збирка задатака из нацртне геометрије за први раз. Архитектонске, грађевинске, шумарске и геодетске школе,  Завод за уџбенике
Нацртна геометрија

(геодетски техничар-геометар)

Стеван Живановић

Миодраг Ивановић

Нацртна геометрија за први разред геодетске школе, Завод за уџбенике
Техничко цртање Г. Дулић Техничко цртање са читањем планова, Завод за уџбенике
Грађевински материјали Анђелија Стефановић-Илић Грађевински материјали са основама геологије за први разред грађевинске школе, Завод за уџбенике
Грађевинске конструкције Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе
Грађанско васпитање Педагошки центар, Министарство Просвете и спорта РС Грађанско васпитање I, приручник за реализацију наставе ГВ, Београд 2002.
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 1.разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Миодраг Павловић Читанка-Уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт,Београд 2012.
Страни језик Liz and John Soars Headway, Pre-intermediate,Oxford University Press Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, ЗУНС, Београд
Историја Иван М. Бецић Историја за други разред средњих стручних и уметничких школа, Завод за уџбенике
Физичко васпитање  
Математика Г. Војводић, В. Петровић, Р. Деспотовић, Б. Шешеља Математика за други разред средње школе
Физика Милан Распоповић и група аутора Физика за други разред средње школе са збирком задатака, Завод за уџбенике
Нацртна геометрија Др. Љубица Гагић Нацртна геометрија за први и други разред, Завод за уџбенике
Грађевинске конструкције Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе
Статика и отпорност материјала Б. Величковић, О. Станковић, Д. Величковић, Д. Јовановић Статика и отпорност материјала за други разред средње грађевинске школе, Завод за уџбенике
Примена рачунара у грађевинарству Вуле Алексић Примена рачунара у грађевинарству за други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике
Ликовна култура и цртање В. Галовић, Б. Гостовић Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике
Практична настава Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике
Геодезија

 

Др. Крста Врачарић Геодезија за подручје рада у грађевинарству, Завод за уџбенике
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 2.разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 2 разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

Алати и механизација Драгана Милошевић Алати и механизација за 2. и 3. разред шумарске школе, Завод за уџбенике
Расадничарство Драгана Милошевић Расадничарство за 2. разред шумарске школе, Завод за уџбенике

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ Читанка-Уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Београд 2012
Страни језик Liz and John Soars Headway, Pre-intermediate, Oxford University Press, Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, ЗУНС, Београд
Социологија Владимир Вулетић Социологија за трећи разред стручних школа, четврти гимназија, Клетт
Физичко васпитање  
Математика М. Обрадовић, Д. Георгијевић Математика за трећи разред са збирком задатака, Завод за уџбенике
Физика В. Живановић, И. Милошевић Физика за трећи разред грађевинске струке, Завод за уџбенике
Статика и отпорност материјала Добросав Голубовић Статика и отпорност материјала за трећи разред средње грађевинске школе, Завод за уџбенике, Београд 2006.
Примена рачунара у грађевинарству  
Основе хидротехнике Д. Мушкатировић, М. Јовановић Основе хидротехнике за други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике
Бетон И. Стојиљковић, М. Бојовић, Марјанов Бетон за трећи и четврти разред грађевинске струке
Организација грађења Ж. Прашчевић, Б. Величковић Организација грађења за трећи разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Механика тла и фундирање Радивој Соларов Механика тла и фундирање за трећи разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Путеви В. Анђус, Ј. Катанић Путеви за трећи разред грађевинске техничке школе, завод за уџбенике
Макетарство Б. Рачкомановић Макетарство за трећи разред усмереног образовања грађевинске струке, Завод за уџбенике
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 3.разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 3 разред геодетске школе, Завод за уџбенике
Геодетски планови Мр.Ђорђе Ивковић Геодетски планови за 3 и 4 разред геодетске струке, Завод за уџбенике
Примењена геодезија Крста Врачарић Примењена геодезија 3 разред геодетске струке,  Завод за уџбенике
Катастар земљишта Др.Јевросима Беговић Катастар за ученике геодетске струке,  Завод за уџбенике
Декоративна дендрологија Драгана Милошевић Декоративна дендрологија за 3. и 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике
Цвећарство Зорка Дренић Цвећарство за 3. и 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике
Основе аранжирања биљног

материјала

Слободанка Матутиновић Основе аранжирања биљног материјала за 3. и 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике
Страни језик Liz and John Soars Headway, Pre-intermediate, Oxford University Press,Eнглески језик – текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, ЗУНС, Београд
Филозофија М. Савић, Н. Цекић и В. Цветковић Филозофија за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2004.
Физичко васпитање  
Математика М. Обрадовић, Д. Георгијевић Математика за четврти разред са збирком задатака, ЗУНС
Устав и права грађана др. Владимир Ђурић Устав и права грађана за 4. разред стручних школа и гимназија,Логос, Београд 2013, Завод
Практична настава  
Бетон И. Стојиљковић, М. Бојовић, Марјанов Бетон за трећи и четврти разред грађевинске струке, Завод за уџбенике
Организација грађења Ж. Прашчевић, Г. Ћировић, М. Башчаревић Организација грађења за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Путеви М. Малетин, Ј. Катанић Путеви за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Железнице Тома Милојковић Железнице за четврти разред грађевинске техничке школе, ЗУНС
Металне и дрвене конструкције В. Колунџић, Д. Тошић Металне и дрвене конструкције за IV разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Мостови Душан Тошић Основи мостоградње за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 4.разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 4 разред геодетске школе, Завод за уџбенике
Геодетски планови Мр.Ђорђе Ивковић Геодетски планови за 3 и 4 разред геодетске струке, ЗУНС
Фотограметрија Душан Јоксић Фотограметрија за 4.разред геодетске школе, Завод за уџбенике
Примењена геодезија Александар Беговић и Драгмио Војновић Примењена геодезија 4 разред геодетске струке,  Завод за уџбенике
Катастар земљишта Др.Јевросима Беговић Катастар за ученике геодетске струке,  Завод за уџбенике
Предузетништво Пауновић С.  Предузетништво, уџбеник за 3. И 4. Раз. Средње стручне школе, Data Status
Подизање и нега зелених површина Драгана Милошевић Подизање и нега зелених површина за 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике