Грађевинска техничка школа “Неимар” Ниш
Упис школска 2013/2014. година
У школској 2013/2014. год. ГТШ “Неимар” уписује  следеће образовне профиле: 
Шифра  NiNi SO 4H02S NiNi SO 4H05S NiNi SO 4H23S NiNi SO 4B01S Образовни профил  Грађевински техничар за високоградњу Грађевински техничар за нискоградњу Геодетски техничар - геометар Техничар за пејзажну архитектуру Број ученика  60 30 30 30
Четврти степен стручне спреме:
Шифра  NiNi SO 3H16S NiNi SO 3H19S Образовни профил  Керамичар - терацер - пећар Руковалац грађевинском механизацијом Број ученика  15 15
Трећи степен стручне спреме:
Мали календар уписних активности
Датум
Активност
25 - 28. мај 2013.
Пријављивање ученика за полагање пријемних испита
27. и 28. мај 2013.
Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемних испита
6,7,8. и 9. јун 2013.
Полагање пријемног испита у средњим школама
до 14. јуна 2013.
Коначни резултати пријемних испита
Пријављивање у школским управама, ванредних ученика  старијих од 17 година за упис у средњу школу
3 - 12. јун 2013.
17. јун 2013.
18. јун 2013.
Завршни испит, тест из српског (матерњег) језика
Завршни испит, тест из математике
21. јун 2013.
Прелиминарни резултати завршног испита
Објављивање коначних резултата завршног испита и упис ученика у школе у којима се полаже пријемни испит
25. јун 2013.
Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима
26. и 27. јун 2013.
7. јул 2013.
Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима
8. и 9. јул 2013.
Упис ученика у средње школе - први уписни круг
9. јул 2013.
11. јул 2013.
Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима - други уписни круг
Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима
12. јул 2013.
Упис ученика у средње школе - други уписни круг